Komisje

Komisje Rady

Nazwa komisji Rodzaj Data powołania Uchwała
Komisja Budżetu i Finansów stała 2018-11-30 II/5/18
Komisja Oświaty, Kultury, Zdrowia i Spraw Socjalnych stała 2018-11-30 II/5/18
Komisja Rewizyjna stała 2018-11-30 II/5/18
Komisja Rolnictwa, Leśnictwa, Rozwoju Gospodarczego i Ochrony Środowiska stała 2018-11-30 II/5/18
Komisja Skarg, wniosków i petycji stała 2018-11-30 II/5/18