Komisja Skarg, wniosków i petycji

Zakres działania i skład komisji.

Komisja Skarg, wniosków i petycji

Rodzaj: komisja stała

Data powołania: 2018-11-30 uchwałą nr II/5/18

Imię i nazwisko Funkcja Nazwa klubu
Krystyna BYCZKIEWICZ członek
Aneta Małgorzata DROMNICKA członek
Anna Ewa WŁODARCZYK 0przewodniczący