Komisja Budżetu i Finansów

Zakres działania i skład komisji.

Komisja Budżetu i Finansów

Rodzaj: komisja stała

Data powołania: 2018-11-30 uchwałą nr II/5/18

Imię i nazwisko Funkcja Nazwa klubu
Krystyna BYCZKIEWICZ 0przewodniczący
Aneta Małgorzata DROMNICKA członek
Mariola Grażyna FILAS-SZUBER członek
Marian OSUBNIAK członek
Gustaw PIEKARSKI członek
Beata Jadwiga RADZISZEWICZ członek
Marek Roman SZYMANOWSKI członek