Przejdź do treści

Posiedzenie wspólne komisji:
Komisja Budżetu i Finansów, Komisja Oświaty, Kultury, Zdrowia i Spraw Socjalnych, Komisja Rewizyjna, Komisja Rolnictwa, Leśnictwa, Rozwoju Gospodarczego i Ochrony Środowiska, Komisja Skarg, wniosków i petycji

Data posiedzenia
25-06-2024, godz. 08:30
Miejsce posiedzenia
Urząd Gminy w Bierzwnik ; ul. Kopernika 2; 73-240 Bierzwnik

Porządek obrad